Открийте истинската стойност на виртуалния асистент

Делегирайте Вашите бек-офис задачи и си дайте време да се съсредоточите върху бизнеса си.

Header Image 11

УСЛУГИ

ПРЕДЛАГАМЕ ДИСТАНЦИОННИ ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

Личните ни асистенти са висококвалифицирани професионалисти, всеки от които е получил своята SmartPA акредитация през първите три месеца в компанията. След началното обучение предоставяме на нашите асистенти менторство, подкрепа и въвеждане в работата, за да сме сигурни, че Вие като клиент получавате оптимални и компетентни услуги.

Административната поддръжка, която получавате от нас за своя бизнес, ще Ви спечели свободно време, ще намали режийните Ви разходи и ще осигури нов и ценен член на екипа Ви.

Независимо дали се нуждаете от няколко часа счетоводни услуги, услуги по набиране на текст, въвеждане на данни или обаждания по телефона, може да разчитате на нас да сформираме пакет от услуги за Вашия бизнес, отговарящ на Вашия бюджет и цели. 

Acc Logo212 (1)
Home People Final

Голям избор без режийни разходи
Чрез услугите на Smart PA получавате достъп до голям брой талантливи виртуални асистенти, като не е необходимо да заплащате разходи за наемане на служител на място.

Разбираме добре затрудненията, които срещат собствениците / управителите на бизнеси, затова намираме най-подходящия за Вас асистент, на когото да делегирате дистанционно задачи.

В помощ на хората, направили интелигентен избор
От физически лица и предприемачи, малък и среден бизнес, до големи корпорации и държавни учреждения.

Нашите професионални виртуални асистенти са известни с качеството си на работа и постигнатите резултати, благодарение на обучението и акредитацията на SmartPA.

Както е описано в:

Fast Company 01 Telegraph 01 The Times Logo F

Какво казват нашите клиенти