Имате ли въпроси? Ние знаем отговорите

Да. Не предлагаме едновременни услуги за повече от един клиент, извършвани от един и същи асистент. Услугите са лично за вашия бизнес и вашата марка. Едновременното обслужване не е толкова ефективно.  Освен това ще разполагате и с мениджър на профила, който следи за изпълнението на административните ви нужди.

Набираме администратори, работили на средно управленско ниво и имащи реален опит в света на бизнеса. Въвели сме стандарт за качеството на услугата,  която предлагаме, чрез акредитирана програма на обучение. С готовност ще подпишем и споразумение за поверителност.

Ето тук се крие истинското предимство на бизнес модела SmartPA. В ситуации като тези се задвижва добре смазаната машина на SmartPA. Вашият ЛА споделя и прехвърля цялата поддръжка на друг член на екипа, за да гарантира непрекъснатост на работата по време на отпуска или болничния.  

Администраторите ни се обръщат към главния офис, от който при необходимост се назначава нов ЛА. Този ЛА започва работа незабавно, за да се гарантира гладко преминаване на задълженията, без прекъсване на услугата.  

Вместо почасово заплащане, които може да доведе до повишаване на разходите за бизнеса ви, се споразумяваме с вас за разпределяне на часове в рамките на един месец. Тези часове могат да бъдат използвани за всякакви задачи по всяко време през месеца. Според нуждите ви пакетът от часове може да бъде разширяван или свиван. Така е по-лесно и за вас при прогнозиране на разходите.

С провеждане на първоначални разговори с вас и проучване на бизнес нуждите ви, ще можем да решим най-добре кой ще е подходящият ЛА за вас. Това е част от нашата услуга за добавяне на стойност, извършвана от главния офис, и всяко свързване се извършва без заплащане. Не взимаме комисионна. Научете повече тук.

Научавайки повече за вас и бизнеса ви, нашият опитен консултантски екип в главния офис, чийто съвкупен опит в областта на бизнес администрацията надвишава 50 години, може да предвиди колко часове са необходими за извършване на съответните задачи.  

Екипът ни е обучен да извършва задачите ефективно. С използването на нашата методология, една задача може да бъде извършена за половината време, което бихте очаквали по принцип. Ще получавате известия в реално време, с което можете да бъдете сигурен, че заплащаните от вас часове, се използват ефективно.  

По принцип не прехвърляме неоползотворени часове от един месец за друг, но това решение се взима от вашия мениджър на профила, особено при извънредни обстоятелства. Целта ни е да сме възможно най-проактивни при оказването на помощ за делегиране на отговорностите ви.

Ако превишите пакета си, ще бъдете таксувани с допълнителни 25 лева + ДДС за всеки допълнителен час. Ако това стане тенденциозно, вашият мениджър на профила ще ви предложи по-рентабилен пакет.

Главният офис ще определи нов ЛА, ако се наложи. Новият ЛА ще започне работа незабавно, за да се гарантира плавен преход..

Всички наши ЛА изпращат известия в реално време, за да осигурят пълна прозрачност за клиентите във връзка с тяхната дейност. Всяка седмица ще получавате доклад, описващ извършените задачи с отчитане на цялата работа до последната минута. 

Нашият екип е регистриран в Службата на информационния комисар и към 25 май е преминал обучение във връзка с ОДЗД (GDPR), за да гарантира спазването на директивата от цялата мрежа. С готовност ще подпишем и споразумение за поверителност. В учебната ни академия имаме внедрени и оценени добри практики за управление на данните.  

Да, подписваме договор, като стандартният му срок е 90 дни