Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Някои от най-често задаваните от нас въпроси са изброени по-долу

Имате ли въпроси? Ние знаем отговорите

Да. Един клиент не може да бъде обслужван едновременно от повече от един асистент. Услугите са специално за Вашия бизнес и Вашия бранд. Едновременното обслужване не е толкова ефективно. Освен това ще разполагате и с акаунт мениджър, който да следи за изпълнението на административните задачи и за нуждите Ви.

Наемаме административни специалисти с реален бизнес опит на средно управленско ниво. Въвели сме стандарт за качеството на услугите ни чрез програмата за акредитирано обучение. С готовност ще подпишем и споразумение за поверителност.

Ето тук се крие истинското предимство на бизнес модела SmartPA. В ситуации като тези се задейства добре разработеният механизъм на SmartPA. Вашият ЛА споделя и прехвърля цялата поддръжка на друг член на екипа, за да гарантира непрекъснатост на работата по време на отпуск или болничен.

Администраторите ни се обръщат към централния офис, откъдето при необходимост се назначава нов ЛА. Този ЛА започва работа незабавно, за да се гарантира гладко предаване на задачите, без прекъсване на услугата.

Вместо заплащане на час, което би могло да доведе до повишаване на разходите за бизнеса Ви, се споразумяваме с Вас за разпределяне на часове в рамките на един месец. Тези часове могат да бъдат използвани за всякакви задачи по всяко време през месеца. Според нуждите Ви пакетът часове може да се разширява или намалява. Така е по-лесно и за Вас да прогнозирате разходите си.

След провеждане на първоначален разговор с Вас и проучване на бизнес нуждите Ви, ще можем да преценим най-точно кой ще е подходящият ЛА за Вас. Това е част от нашата услуга „добавяне на стойност“, предоставяна от централата на компанията. Не взимаме комисионна. Научете повече тук.

Нашият консултантски екип в централата на компанията има опит в областта на бизнес администрацията общо над 50 години. Научавайки повече за Вас и бизнеса Ви, можем да преценим колко часа ще са необходими за извършване на съответните задачи.

Екипът ни е обучен да извършва задачите ефективно. С нашата методология, една задача може да бъде извършена за половината от очакваното време. Ще получавате известия в реално време и така можете да бъдете сигурни, че заплащаните от Вас часове, се използват ефективно.

По принцип не прехвърляме неоползотворени часове от един месец за друг, но това решение се взима от Вашия акаунт мениджър, особено при извънредни обстоятелства. Целта ни е да сме възможно най-проактивни и да съдействаме при делегиране на отговорностите Ви.

Ако превишите пакета си, ще бъдете таксувани с допълнителни 25 лева + ДДС за всеки допълнителен час. Ако това започне да става системно, Вашият акаунт мениджър ще Ви предложи по-рентабилен пакет.

Ръководството на компанията ще определи нов ЛА, ако се наложи. Новият ЛА ще започне работа незабавно, за да се гарантира плавен преход.

Всички наши ЛА изпращат известия в реално време, за да осигурят пълна прозрачност за клиентите във връзка с тяхната дейност. Всяка седмица ще получавате доклад, описващ извършените задачи с отчитане на цялата работа до последната минута.

Нашият екип е регистриран спрямо изискванията на Европейската комисия и е преминал обучение във връзка с ЗЗЛД (GDPR), за да гарантира спазването на директивата. С готовност ще подпишем и споразумение за поверителност. В нашата тренировъчна академия имаме внедрени и оценени добри практики за управление на данните.

Да, подписваме договор, като стандартният му срок е 90 дни